Popularni postovi

Lijek za hepatitis B

 Lijek za hepatitis B već se koristi više od 10 godina.Neki pacijenti uzimaju taj lijek godinama i sve to vrijeme nemaju virusa u krvi.Tenofovir i Hiverac su jedan te isti lijek samo druga firma proizvodi,sastoji se od tenofovira disoproksila 245 mg film tablete plave boje.Ovaj isti lijek je i za one sa HIV virusom.

Međutim,mnogi se žale da nisu stvorili antivirus u krvi tijelo se ne brani od virusa te ako se prestane sa korištenjem lijeka virus se opet aktivira, odakle dođe, gdje se krio niko ne zna.Uglavnom opet tim pacijentima daju ove lijekove a nakon godinu dana se vadi PCR i markeri.


Uglavnom virus ne hara po jetri i tijelu što je pozitivno tako da je ovaj lijek dobar jer AST i ALT su u strogoj normali oko 20 do 30 što je sredina normalnog nalaza.

Ovi lijekovi se dobiju besplatno u bolnicama.

Ako neko ima nešto bolje da je koristio ili koristi može javiti.


Tags:hepatitis B,lijek z ahepatitis,tenofovir,hiverac,ast,alt,pcr,markeri,

No comments:

Post a Comment