Popularni postovi

Liječenje hepatitisa B

Liječenje hroničnog hepatitisa B infekcije.
Većini ljudi kojima je dijagnostikovan hronični virus hepatitisa B potrebno je liječenje do kraja života. Tretman pomaže u smanjenju rizika od oboljenja jetre i spriječava vas da prenesete infekciju na druge. Lečenje hroničnog hepatitisa B može uključiti:

Antivirusni lijekovi. Nekoliko antivirusnih lijekova, uključujući entekavir (Baraclude), tenofovir (Viread), lamivudin (Epivir), adefovir (Hepsera) i telbivudin (Tyzeka) - mogu pomoći u borbi protiv virusa i usporavanja njegove sposobnosti da oštete vašu jetru. Ovi lijekovi se uzimaju oralno. Razgovarajte sa svojim doktorom o tome koji lijekovi mogu biti u pravu za vas.Vaš ljekar će pokrenuti liječenje.

No comments:

Post a Comment