Popularni postovi

Fibroza jetre

Stadij fibroze jetre može se utvrditi.Poslije ovog stadija je ciroza zato se savjetuje antivirusna terapija kod hroničnog virusnog hepatitisa.Najbolji pokazatelj težine oštećenja jetre i prognoze bolesti u hroničnom virusnom hepatitisu je uznapredovalost jetrene fibroze. 
Ona se može utvrditi biopsijom jetre ali i neinvazivnim fizikalnim ili biološkim metodama. Biopsiju jetre koristimo za etiološku dija- 
gnozu bolesti jetre, utvrđivanje težine bolesti (stadija fibroze) i za definiranje prognoze. U hroničnom virusnom hepatitisu navedene informacije pomažu i u procjeni omjera koristi i rizika te modaliteta antivirusne terapije.
U zadnje vrijeme se savjetuje terapija tabletama koja se pokazala učinkovita.


tags:fibroza jetre,biopsija,hepatitis,

No comments:

Post a Comment