Popularni postovi

Lijek za hepatitis B i C

 Terapija za liječenje hepatitisa C ali i B ima nade.Kombinirane terapije analognih nukleozida i nukleotida u praksi se smatraju manje smislenima. Razlog tomu je to što se djelovanja različitih supstanci ne pojačavaju pa nema smisla uzimati više lijekova odjednom. To nema smisla niti zato što kod novih preparata Eentecavira i Tenofovira praktički uopće nisu uočene rezistentnosti kod do sada liječenih pacijenata.
Ova terapija se već koristi u Hrvatskoj,Srbiji i BiH.Za sada se liječe samo oni malo teže oboljeli jer nema dovoljno lijekova,tablete koje koštaju 1200 kn u BiH u bolnice stižu malo jeftinije ali opet nešto negdje koči i malo malo pa nema dovoljno da podmiri sve koje su pod tom terapijom ako kažu da terapija ne smije da se prekida.Pred nama je da vidimo hoće li uspjeti ovaj vid liječenja hepatitisa C i B.

Tags:lijek za hnepatitis,B,C,terapija,Eentecavira i Tenofovira,

No comments:

Post a Comment